Denne applikasjonen benytter programvare fra Esri og Latitude Geographics.
Norsk distributør: Geodata AS.